PA-5-24

Slutsteg PA-5-24 Samma förstärkare som vår byggsats PA-5L men helt färdigmonterad (men utan nättransformator och strömledningarna för anslutning av strömbrytaren och strömuttaget).
Förstärkaren drivs av 2 x 24 V växelspänning, transformatorn bör vara på 140 VA eller mer. Du behöver också ansluta två ledningar mellan strömbrytaren på fronten och strömuttaget på baksidan. De ska vara 15-18 cm långa med 4,8 mm flatstifthylsor i varje ände. Sedan är förstärkaren klar för användning.
Om du inte redan har en lämplig transformator kan den köpas separat av oss, se nedan. Då ingår även den monteringssats och de två ledningarna med färdigmonterade flatstifthylsor som behövs. Du behöver då alltså inte skaffa någonting ytterligare.

Priset för PA-5-24 (alltså helt färdigmonterad men utan nättransformator och de två ledningarna mellan strömbrytare och strömuttag) är 4640 kr.
Maximal storlek på transformatorn: Diameter 120 mm, höjd 50 mm.
Monteringsanvisning, se nedan.

Transformatorsats TR-5, passande till PA-5-24. Primär 230 V, sekundär 2 x 24 V, 150 VA. Vi har monterat flatstiftkontakter på primärsidan och markerat sekundärledningarna så att de matchar ingångsplinten på PA-5-24:s nätdelskort. Du behöver alltså inte löda eller klämma någonting, se monteringsanvisningen här nedan.
Komplett monteringssats med strömledningar (gula i monteringsanvisningen nedan) medföljer.
Pris 650 kr.


Montering av strömledningarna och transformatorn (TR-5)
(Det tar inte mer än några enstaka minuter)
Bilderna togs när vi fortfarande hade björklådan, men det är exakt samma placering av alla delar.

Börja med de två gula ledningar som medföljer.
Den ena änden monteras på strömbrytarens högra kontakter (vänster sett inifrån, som på bilden):Andra änden av de gula ledningarna ansluts till de två uttagen till vänster (sett inifrån) på strömuttaget.


Det ska alltså se ut så här:


Ta loss muttrarna från monteringsbulten.
Stick upp bulten i monteringshålet (underifrån) och sätt fast den med den ena muttern.


Lägg på den ena gummibrickan:


Lägg nu på transformatorn, vänd så att ledningarna lätt kan monteras på nätdelskortets 4-poliga plint, och lägg på den andra gummibrickan. Centrera transformatorn.


Lägg på metallbrickan med fördjupningen nedåt.


Skruva fast med den andra muttern. Om man har någorlunda starka nypor gör man det med fingrarna.
Dra inte åt för hårt. När du inte kan vrida på transformatorn för hand räcker det.


Anslut de fyra styva ledningarna från tranformatorn till det fyrpoliga uttaget på nätdelskortet.
Ledning med ett streck till 1, ledning med två streck till 2, tre streck till 3 och fyra streck till 4, se bilden.


Tryck nu fast transformatorns primärledningar (tunnare, mjuka) på strömbrytaren.
Håll emot på utsidan så att inte strömbrytaren trycks ut ur lådan.


Nu är det klart! Skruva fast locket, tryck i nätsladden i strömuttaget och njut av musiken!
Om du gjort de här enkla momenten rätt (och som du ser är det inte svårt) kommer förstärkaren garanterat
att fungera perfekt direkt, eftersom vi testar alla Poweramp 5-24 (med en likadan transformator) före
leverans.